Maagaasi kvaliteeditunnistus

 

 

Maagaasi lepinguline kütteväärtus Q= 10,19 KWh/m³

elering.ee/gaasisusteem#tab1